Unie katolického apoštolátu

Unie katolického apoštolátu, dar Ducha Svatého, je společenství věřících, kteří ve spojení s Bohem a mezí sebou podle charismatu sv. Vincence Pallottiho podněcují a podporují spoluzodpovědnost všech pokřtěných za oživování víry, opětovné zapalování lásky v církvi a ve světě a za přivádění všech k jednotě v Kristu. Unie je otevřená každému křestánskému povolání. Mohou k ní patřit muži a ženy, laici a duchovní, manželé, řeholníci, různá společenství, farnosti, kláštery, komunity a charitativní instituce. Podminkou členství je rozhodné úsilí pro zodpovědný a spolehlivý křesťanský život, což předpokládá spravnou přípravu.             

 

POZOR: Nejbližší setkání 27. 4.: setkání bude v 9.30 hod. po mši sv. v 8.30 hod. ke cti sv Vojtěcha.         

Termíny setkání: (9.00 hod., Radešínska Svratka)
2019: 12. 1., 9. 2., 9. 3., 27. 4., 11. 5., 1. 6.

1. setkání 6. 10. 2018   

2. setkání 3. 11. 2018

3. setkání 1. 12. 2018

Svědectví

P. Richard Henkes SAC

Časopis Apoštol Božího milosrdenství
Logo Logo Logo Logo Logo

KONTAKTY

Komunita v Jámách (diecéze brněnská)
Otcové pallotini
Jámy 71
592 32 Jámy
tel. +420 566 502 855

Komunita ve Fulneku (diecéze ostravsko-opavská)
Otcové pallotini
Kostelní 111
742 45 Fulnek,
tel. +420 566 740 122