Povolání

Jak se stát pallotinem?

Postulát

Kandidáti do řádu pallotinů se nejprve zúčastňují postulátu. Postulát je první oficiální etapou setkání se Společností katolického apoštolátu. Je to čas určený k rozeznání a ujištění ohledně pallotinského povolání, tak aby je potom bylo možné realizovat ve vnitřní svobodě.

Noviciát

Po postulátu, který trvá cca měsíc, následuje noviciát. Je to čas pro poznání a rozvoj svého povolání. Kandidáti poznávají život sv. Vincence Pallottiho, Společnost, její práci, spiritualitu a učí se životu v komunitě. Zvlášť důležité je v tomto čase duchovní vedení a praxe modlitby, aby se probudila touha po svatosti. Noviciát trvá dva roky. První rok prožívají novicové bohoslovci a také novicové kandidáti na bratry společně. Ke konci prvního roku noviciátu dostávají hábit.

Druhý rok noviciátu

V druhém roce noviciátu začínají novicové bohoslovci studia v semináři (druhý rok noviciátu je tedy prvním rokem semináře) a kandidáti na bratry zůstávají ještě rok v domu Noviciátu. Dvouletý noviciát končí prvními časnými sliby (na jeden rok) čistoty, chudoby, poslušnosti, vytrvalosti, společenství dober a ducha služby. Sliby jsou několikrát opakovány a končí věčnou profesí.

Časné sliby v semináři

Seminář (kandidáti na kněze)

Kandidáti na kněze se připravují ke svěcení v pallotinském semináři u Varšavy. Příprava probíhá na třech úrovních: formace duchovní, osobnostní a intelektuální. Cílem duchovní formace je spojení života se životem Ježíše Krista. Intelektuální příprava zahrnuje studium filozofie (dva roky) a teologie (čtyři roky). Během semináře bohoslovci jezdí na praxi, získávají zkušenosti ze setkání s lidmi a také poznávají sami sebe ve svém vztahu k Bohu a k člověku. Seminář trvá šest let, ale během semináře je několik „zastávek“ na cestě ke kněžství. Během třetího ročníku kandidáti přijímají službu lektora, během čtvrtého ročníku – akolyty. Na začátku šestého ročníku se koná slavnost věčných slibů, po ní jáhenské svěcení a v květnu na konci šestého roku studií kněžské svěcení.

Juniorát (kandidáti na bratry)

Kandidáti na bratry končí noviciát prvními sliby a začínají juniorát. Během této doby prohlubují svůj vztah s Bohem a získávají zkušenosti a znalosti ke službě, která nevyžaduje kněžské svěcení. Bratři pracují v tiskárně, zákristii, na vrátnici, jako zahradníci, katecheté, misionáři, vedou různé skupiny v rámci apoštolátu pallotinů. Základní formace bratrů končí věčnou profesí.

Pallotinská bílá klerikaHábit

Pallotinský hábit je vzorován na klerice římských diecézních kněží, kterou tvoří klerika bez knoflíků, s malou pelerínou a textilním, černým pasem.
V ČR pallotini používají kleriky v dvou barevných variantách: bílé a černé.

Pastorace povolání

Pokud bys chtěl společně s námi sloužit Pánu a lidem jako kněz nebo bratr pallotin, kontaktuj nás!

  • Otcové pallotini, Jámy 71, 592 32
  • tel. 733 741 850, 733 741 860

 

P. Richard Henkes SAC

Svědectví
 
Časopis Apoštol Božího milosrdenství
Logo Logo Logo Logo Logo

KONTAKTY

Komunita v Jámách (diecéze brněnská)
Otcové pallotini
Jámy 71
592 32 Jámy
tel. +420 566 502 855

Komunita ve Fulneku (diecéze ostravsko-opavská)
Otcové pallotini
Kostelní 111
742 45 Fulnek,
tel. +420 566 740 122