Aktuality

K zamyšlení ke slavnosti sv. Vincence Pallottiho (22. ledna)

Vydáno: 20.1.2015

Jediným naším přechodem je smrt.
Jediným naším zlem je hřích.
Jediným strachem je strach před soudem.
Jedinou mukou je peklo.
Jediným dobrem je nebe.
Jedinou útěchou je Boží milosrdenství a přímluva Panny Marie.
Jediným příkladem je život Ježíše Krista.
Jediným pokladem je Nejsvětější svátost.

Jedinou láskou je Bůh.

Sv. Vincenc Pallotti

70. výročí úmrtí P. R. Henkese, SAC

Vydáno: 20.1.2015

Ve čtvrtek 22. února 2015 si pallotini v německém Vallendaru připomenou 70. výročí úmrtí P. Richarda Henkese, SAC, který zemřel v koncentračním táboře v Dachau. Všichni, které zajímá osoba otce Richarda Henkese, SAC, jsou srdečně zvaní.

 

 

 

Číst dále

Výzva sv. Vincence Pallottiho

Vydáno: 20.1.2015

V roce 1835 se římský kněz Vincenc Pallotti obrátil na katolickou společnost v Římě s pozváním ke vstoupení do řad členů Unie katolického apoštolátu. Pallottim hluboce pohnula slova sv. Pavla: „aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (1 Tim 2,4)

Dne 9. ledna roku 1835, po odsloužení mše svaté, Pallotti obdržel Boží světlo, které jej ujistilo, že Bůh touží, aby vzniklo v církvi nové dílo Unie katolického apoštolátu. Boží vůle se uskutečnila. Unie katolického apoštolátu byla schválena dne 4. května roku 1835 kardinálem vikářem Karlem Odeschalschim a následně dokumentem papeže Řehoře XVI., podepsaným 11. července roku 1835.

Číst dále

180. výročí zrodu myšlenky Unie katolického apoštolátu

Vydáno: 20.1.2015

Dne 9. ledna 2015 uběhlo 180 let od chvíle, kdy sv. Vincenc Pallotti obdržel vnuknutí založit a šířit v církvi myšlenku Unie katolického apoštolátu.

Toto vnuknutí Pallotti obdržel během mše svaté, kterou sloužil v pátek ráno toho to dne v kapli Regina Coeli v klášteře sester karmelitánek v Římě v ulici Via della Lungara (tato kaple už dnes neexistuje, protože v současné době se na místě kláštera nachází římské vězení nazývané „Regina Coeli“), a hned po mši svaté napsal prohlášení, ve kterém si můžeme přečíst:

„Bože můj, moje milosrdenství, Ty zvláštním způsobem, ve svém nekonečném milosrdenství, dovoluješ mi přivést k životu, zakládat, šířit, zdokonalovat a upevňovat aspoň nejvroucnější touhou ve Tvém Nejsvětějším Srdci:

  • 1. Zbožnou instituci všeobecného apoštolátu (una pia istituzione di un Apostolato universale) pro šíření víry a náboženství Ježíše Krista mezi všemi pohany a katolíky;
  • 2. Druhý apoštolát (altro Apostolato) pro oživování, udržování a rozmnožování víry mezi katolíky;
  • 3. Instituci všeobecné lásky (istituzione di caritat universale) pro plnění všech děl milosrdenství vůči duši a vůči tělu, aby svět poznal Tebe, nakolik je to možné, protože Ty jsi nekonečná Láska.“

Dnes se myšlenka Pallottiho šíří v mnoha zemích světa a v současné době také v České republice připravujeme stanovy Unie katolického apoštolátu. Doufáme, že nás sv. Vincenc bude doprovázet a svou přímluvou pomáhat.
 

Svědectví

P. Richard Henkes SAC

Časopis Apoštol Božího milosrdenství
Logo Logo Logo Logo Logo

KONTAKTY

Komunita v Jámách (diecéze brněnská)
Otcové pallotini
Jámy 71
592 32 Jámy
tel. +420 566 502 855

Komunita ve Fulneku (diecéze ostravsko-opavská)
Otcové pallotini
Kostelní 111
742 45 Fulnek,
tel. +420 566 740 122